dimarts, 27 de gener de 2009

UN PROJECTE UNA MICA CAR

Fa pocs dies des de l’ajuntament han aprovat la factura per pagar la memòria valorativa de canviar els bancs de la plaça per un import de 2.700 €.
No es tracta de pagar els nous bancs o els sous dels operaris de l’obra , només el projecte, el dir on han d’anar els bancs. Jo no sóc tècnic però pagar per això 2700 euros em sembla, si més no, una mica car, faci qui faci els papers.

dijous, 15 de gener de 2009

PROPOSTA DEL GRUP DE CONVERGENCIA I UNIÓ RESPECTE A LES ORDENANCES FISCALS DE L’ANY 2009

"Des del grup de CIU a l’ajuntament de Batea creiem que alhora de plantejar les noves ordenances fiscals per a l’any 2009 s’haurien de tenir en compte dos circumstàncies:

L’actual entorn de crisi en que Batea i en general tot el país es troba immersa, i que provoca, si més no, preocupació en tota la gent del nostre poble.

La circumstància que en els darrers anys s’ha anat obtenint un superàvit de tresoreria en l’aplicació dels pressupostos municipals; això és, l’ajuntament ingressa més del que es gasta per despeses corrents.

És del nostre pensar que l’objectiu d’un ajuntament no és recaptar el màxim possible sinó el necessari per a les necessitats que té i no s’ha de fixar com una meta l’increment dels comptes corrents de l’ajuntament.

És per aquest motius que creiem que és un moment adequat (entorn de crisi per a la ciutadania i unes finances municipals amb superàvit) per a realitzar un congelació de les ordenances fiscals per a l’any 2009 per tal de donar una imatge de contenció i moderació des de l’administració pública del nostre poble.

L’import estimat d’aquesta opció (davant la d’incrementar-los en la xifra de l’IPC) és d’uns 15.000-18.000 euros. Tenint en compte que l’exercici 2007 és va tancar amb més de 100.000 euros de superàvit, creiem que aquesta mesura seria viable i ajudaria a donar una bona imatge de l’ajuntament de Batea, reconeixent al mateix temps que les finances de l’ajuntament són bones.

Així el grup de CIU PROPOSA:

Mantenir congelat l’import de les ordenances fiscals de Batea per a l’any 2009. (exceptuant les que l’increment ja vingui reglat per conveni)."