dimecres, 11 de desembre de 2013

REOBERTURA DE LA REHABILITACIÓ A LA FUNDACIÓ

Us trascribim la nota de premsa de la Delegació del Govern a les Terres de L'Ebre en la que autoritza la reobertura de la rehabilitació de la Fundació.

Els esdeveniments és succeeixen i ara la Fundació està oberta i donant tots els serveis. Entenem que això és una desacreditació de la posició de l'Ajuntament, que en cap cas ha canviat la seva postura sobre el tancament.

Ens alegrem pels usuaris que podran seguir en normalitat la rehabilitació i la logopèdia, però entenem que el tema no està resolt definitivament, pel que esperem noves actuacions de les parts implicades.
 


NOTA DE PREMSA

Salut comunica la reobertura dels serveis de rehabilitació ambulatòria a la Terra Alta
El Departament de Salut de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre comunica la reobertura dels serveis de rehabilitació física i de logopèdia en la modalitat ambulatòria a la Terra Alta, prestat per la Fundació Privada Terra Alta S. XXI de Batea, d’acord amb el contracte signat amb el Servei Català de la Salut (CatSalut).
Malgrat les afirmacions aparegudes en diferents mitjans de comunicació, en què qüestionaven els diferents aspectes d’aquest contracte, el Departament de Salut garanteix la idoneïtat de les instal·lacions, la qualitat del servei i la legalitat del procediment contractual, que ha estat posat de manifest mitjançant les corresponents mesures de control i seguiment del contracte, a través de les inspeccions realitzades per l’autoritat sanitària (Departament de Salut).
CatSalut considera que és una bona notícia per als ciutadans de la Terra Alta, alhora que lamenta les incomoditats que hagin pogut suposar per als usuaris d’aquest servei que, en tot cas, són alienes a la voluntat del proveïdor sanitari, la Fundació Privada Terra Alta S. XXI, i del mateix Departament de Salut.

10 de desembre de 2013

Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre
C. de Montcada, 23 (Palau Abària)
43500 Tortosa
Tel. 977 441 234
Fax 977 510 530

El grup de CIU demana la dimissió de l'Alcalde de BateaEl grup de CIU a l’Ajuntament de Batea ha demanat, en el Ple extraordinari celebrat el pasta dia 30 de novembre, la dimissió de l’Alcalde de Batea, Joaquim Paladella, com a responsable polític de les actuacions preses pel tancament de la rehabilitació de la Fundació Terra Alta Segle XXI.

En un ple llarg, tens a moments, i amb molt de públic, el nostre grup va demanar la dimissió de l’Alcalde per haver actuat amb motivacions polítiques i sense defensar el bé dels bateans i dels pacients del centre de rehabilitació.

En l’exposició de l’equip de govern es va mantenir que l’Ajuntament ha actuat seguint la llei, que la Fundació no disposa de la llicència pertinent i de que les instal·lacions no compleixen els requisits per poder donar el servei.
A més l’equip de govern va proposar com a solució que la Fundació presti el servei en les instal·lacions de la residència i que contracti al personal que treballava a la rehabilitació que es feia al edifici de la residència.

Aquí us resumim els punts que el nostre grup va exposar:

-         L’Ajuntament interpreta de manera restrictiva la llei per tal de poder justificar el tancament. Un Ajuntament ha de buscar la forma d’ajudar les entitats del poble. No és tracta de interpretar restrictivament una serie de lleis i reglaments per a forçar un tancament, hauria de ser exactament el contrari, buscar la norma que justifiqui el manteniment d’un servei.
-         No s’enten que es culpi a la Generalitat de tot el problema, acusant-la d’haver contractat il·legalment, ja que la Fundació ha guanyat diversos concursos, amb CIU al govern, però també amb el tripartit (amb l’alcalde de Diputat), pel que no resulta lògic culpar als demés quan un mateix ha actuat de la mateixa manera.
-         Des de un bon principi l’Ajuntament no ha fet més que pressionar a la Generalitat i a la Fundació pera aconseguir el seu objectiu: fer la rehabilitació a la residència. S’han fet reunions al poble, articles de premsa, entrevistes a la televisió, plantejat consultes ciutadanes i ara el tancament cautelar i definitiu.  Per això és evident que la voluntat de diàleg de l’Ajuntament va només en un sentit, i és imposar la seva solució.
-         El tancament cautelar és va fer precipitadament i sense cap motiu que ho justifiques.   Els motius de risc per a les persones, insalubritat i disminució de la qualitat del servei són totalment irreals i tendenciosos i només busquen la cobertura legal per tal de justificar el tancament.    Aquesta mesura és completament desmesurada i causa molts més perjudicis que no els danys que “suposadament” pretén evitar.
-         Si l’Ajunatmanet considerava que hi havia algun problema o irregularitat podia actuar amb una actitud diferent, sol·licitant i exigint el que creies oportú, però mai tancant des d’un bon principi.
-         No s’han tingut en consideració els informes de Salut, considerant-los equivocats i no vàlids.
-         Totes les conseqüències que s’han provocat seran dolentes per al poble:  
                         *  Dispendi de recursos humans i materials de l’Ajuntament.
            * Enfrentament judicial a la vista. Si derivat d'aquest conflicte l'Ajuntament és declarat responsable el nostre grup va demanar que no fos l'Ajuntament qui és fes càrrec dels costos sinó els regidors que van recolsar el tancament.
            * Enferntament amb la Fundació i crispació de molts usuaris i treballadors.
            * Afectació a un servei públic. Hi ha pacients que s’han quedat sense el servei.
- Tot aquest afer no es pot entendre sense recordar la història de desencontres que hi ha hagut entre Fundació i Ajuntament durant tots aquests anys.

Es per tot això que el nostre grup considera que l'Alcalde ha deixat de ser l'Alcalde de tots els bateans i ara ja només ho és d'una part, pel que li hem demanat la SEVA DIMISSIÓ.

dijous, 28 de novembre de 2013

NOU COMUNICAT FUNDACIÓ


Reproduïm el comunicat que ens ha fet arribar la Fundació Terra Alta Segle XXI en respecte a les actuacions que està portant a terme en referència al tancament cautelar del servei de rehabilitació i logopèdia.

LA FUNDACIO TERRA ALTA SEGLE XXI, COMUNICA:

-        Que La Fundació Privada Terra Alta Segle XXI, en data 5 de novembre va formular recurs de reposició contra la decisió de l'Alcalde de Batea d'ordenar el cessament  provisional i immediat de l'activitat de rehabilitació i logopèdia al nostre centre, al que va acompanyar les actes d'inspecció i comprovació de les seves activitats per part dels Departaments de Benestar i Família i de Salut, a les que s'acredita que les activitats estan degudament autoritzades per l'Administració competent i que no existeix cap risc per a les persones en el seu exercici.
-        Al mateix recurs i també amb posterioritat, la Fundació ha presentat diversos informes tècnics que justifiquen tant que les llicències de les que disposa emparen l'activitat clausurada, com la inexistència de risc per a les persones.
-        Malgrat tot, l'Alcalde de Batea ni ha resolt el recurs ni ha justificat de cap manera la demora en dictar la corresponent resolució, donada la especialitat del seu objecte i que la situació actual està afectant als pacients de rehabilitació ambulatòria i logopèdia de Batea i la comarca de la Terra Alta derivats al nostre centre.
-        Que per aquest motiu i com ja es va avançar en un comunicat anterior, la Fundació ha desistit del recurs potestatiu de reposició formulat al propi Ajuntament, i ha acudit al Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona sol.liciant com a mesura cautelar l'aixecament de la ordre de suspensió provisional i immediata de l'activitat acordada per l'Alcalde de Batea.
-        Que al mateix temps i segons el que ens informa el nostre advocat, entenem que l'actuació de l'Alcalde i del Tècnic que ha signat l'informe al que s'afirma la carència de la llicència i l'existència de perill per a les persones, és constitutiva presumptament dels delictes de prevaricació, falsificació documental i nomenament il.legal.
-        Que donada la gravetat dels fets, la Fundació no té només el dret, si no també l'obligació i el deure, d'interposar les accions judicials que corresponguin davant de la comissió presumpta d'aquests delictes.
-        Per això, la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI, interposarà en els propers dies una querella criminal contra l'Alcalde Joaquim Paladella, i contra el treballador Iñaki Copiví, pels presumptes delictes de prevaricació, falsificació documental, i nomenament il.legal dels tècnics de l'Ajuntament Enric Roig i Iñaki Copoví, reservant-se també les accions penals que li corresponguin per les calumnies de l'Alcalde respecte d'aquesta Fundació.

 Batea, 28 de novembre de 2013


Davant d'aquest comunicat no podem dir res més que mostrar el nostre malestar i disconformitat pel desenvolupament de tot plegat.

També manifestar que el grup de CIU demanarà pròximament un Ple Extraordinari per demanar explicacions a l'equip de govern sobre les actuacions de l'Ajuntament respecte a aquest tema i que han tingut com a conseqüència l'afectació d'un servei públic prestat a tota la comarca, amb els conseqüents perjudicis per als usuaris del servei, així com una, mai desitjable, judicialització, que no sabem com pot acabar.