dilluns, 21 de març de 2011

LA BIOMASSA

A grans trets podríem definir la biomassa com la matèria orgànica originada en un procès biològic, espontani o provocat, utilitzable como font d’energia.

Això és el que el projecte presentat per l’Ajuntament pretén fer. Recollir les restes de la poda de vinya, olivers i ametllers, més la neteja del bosc, i amb tot això o bé generar energia elèctrica o bé fer “pelets” per a la seva comercialització.

De base el projecte no és dolent. Amb recursos que tenim a la zona podríem crear llocs de treball i es crearia un valor afegit que ara no tenim.

Partint d’aquesta base tan clara com es doncs que el nostre grup municipal s’ha abstingut amb el relacionat amb aquest tema?

Doncs per què la nostra funció no és creure’s tot el que ens diuen sense més i aplaudir les bones intencions que pot tenir un ajuntament. Exercim l'oposició intentant veure les coses amb una vessant crítica però constructiva, i és per això que ens plantegem diverses qüestions:

- És rendible econòmicament l’explotació de la biomassa, i més concretament de la que es projecta per a Batea?
- Quin serà l’aprofitament de la biomassa? Pelets o creació d’energia?
- Quant temps serà public i quan passarà a mans d’empreses privades?
- Es té alguna certesa que alguna empresa ho vulgui i es quedi la instal·lació?
- Serà suficient els sarments de la poda i la llimpiesa de la massa forestal per a mantenir una inversió que segons s’ha dit pot arribar als 35 milions d’euros?
- Quanta gent ocuparem 10, 20, 100?
- Com seran els contractes d’aquesta gent? Temporals de 6 mesos i després ja veurem?
- Si cap empresa privada no es decideix a agafar el projecte, continuarà l’Ajuntament? Durant quant de temps?
- Etc. Etc.

Amb això no ens estem posicionant en contra del projecte sinó explicant que tenir dubtes és raonable i que gastar-se casi un milió d’euros en una cosa mereix al menys una mica de cautela i més informació. Un pojecte d'aques estil creiem que ha de tenir una planificació i uns estudis més acurats i no deixar-ho a l'atzar.

Això sí, podem estar tranquils, més de la meitat dels diners ve subvencionada. Així ja no és tan carregós i si es malgasten els diners no són els nostres perquè venen de Madrid o Barcelona. (Almenys així ens diu l’Ajuntament)