dimarts, 12 de maig de 2009

Sí al SES de Batea

L’opció del nostre grup local sempre ha estat molt clara. SÍ al SES a Batea. Ho podem dir més alt però no més clar. Si al SES de Batea.

Recentment s’ha presentat a l’Ajuntament per part del grup UPTA –PSC una moció amb el títol “moció en defensa de l’ensenyament secundari a Batea”
Abans de presentar-la, CIU va proposar que es consensues, que la féssim junts; ens pensava que tenia que veure amb alguna cosa relacionada amb l’educació. Però no, ni es va consensuar ni té res a veure amb l’educació. Aquesta moció que ha presentat el grup UPTA-PSC només persegueix un únic objectiu: anar contra el grup de Convergència i Unió i seguir en les ja incontables baralletes amb Xavier Pallarés i CIU.

Fer oposició a l’oposició en diria jo, i és que en l’actualitat, l’Ajuntament de Batea, la Generalitat i el Govern Central són tots del mateix color socialista, i, ens agradi o no totes les decisions, en aquest cas dels temes referents al SES de Batea, les prenen dirigents del Partit dels Socialistes de Catalunya. La força de decisió de CIU en aquest tema és nul·la.

El normal és: qui mana fa coses, l’oposició critica o no i el govern es defensa d’aquestes crítiques. Però aquí és diferent, és l’oposició, els que no manem ni fem, som nosaltres els que sempre ens hem d’estar defensant dels atacs dels qui manen. El món al revés...

Realment algú creu que aquesta moció és una defensa de l’escolarització dels xiquets d’ESO a Batea?? nosaltres no.... una moció on surt 12 vegades nomenat CIU i 8 vegades Xavier Pallarès no pot tindre un objectiu educatiu.

De que es preocupen pues? Per que ens intenteu confrontar fent mocions com aquesta.
Doncs perquè sembla que confrontar la gent i els partits ha donat bon resultat fins ara al grup UPTA-PSC i per això és segueix amb la mateixa pràctica.

És vol defensar l’educació a Batea???? Per fer això no cal qualificar-nos de:
- “Que faltem al rigor amb la veritat”.
- “Intentem enfrontar a la gent dels pobles”.
- “Que es demostra la voluntat de CIU de perjudicar al poble de Batea i a la gent que hi viu”.
- “Que no s’ha sentit cap manifestació donant suport al SES per part dels dirigents locals de CIU”. És que no val el vot favorables a TOTES les iniciatives preses per l’Ajuntament?. Segurament per ells no, deuen de valorar més si sortim o no al diari que el que diem a l'Ajuntament. Ara veiem clarament que ni tan sols se'n escolta el que diem.
- “Que no donem suport a l’aspiració de la gent del nostre poble”.
- “Que tenim la voluntat d’enganyar i enfrontar a la gent”. Aquí sempre passa el mateix, hi ha uns que enganyen sempre i els altres mai.
Però que sabem vam dir que sí al projecte, vam dir que sí quan havia d’estar acabat pel 2008, vam dir que sí quan ja era pel 2009, vam dir que sí quan havien de començar 1r i 2n, vam dir que sí quan va canviar i ja només començaven els de 1r, vam dir que sí quan havia de ser un SES, vam dir que sí quan va a passar a ser una escola 3-16, i continuem dient sí ara que ha tornat a canviar i serà un SES. En que hem enganyat si us em dit sempre que SÍ en aquest tema????

Pretendre fer creure a la gent que CIU som els dolents i vosaltres sou els bons i els únics que mireu pel poble ens pareix una postura del tot interessada i política, i sobre tot és fals. Pretendre fer creure que nosaltres som els que estem jugant amb els xiquets és fals, pretendre fer creure tots els mals del pais i tots els descontents són per causa de CIU és fals. Peró, és clar, he de reconèixer que és més fàcil culpar els altres de les coses, per a que reconèixer que hi ha hagut errors o simplement coses que podien haver anat millor d'una altra manera?

Sempre hem estat a favor però també és veritat que exigint qualitat. Per nosaltres el més important no és l’edifici, que sigui més o menys bonic. El que realment volem és que la qualitat de l’ensenyament dins les aules sigui com a mínim la de Gandesa, que es tinguin els mateixos serveis i que els xiquets d’aquí tinguin les mateixes possibilitats. I això és el que també volen els pares.

Mostrar dubtes en alguna qüestió o recordar les mancances que hi pot haver no significa estar en contra, encara que és el que vosaltres voleu que pensi la gent, sinó intentar aportar des de la nostra posició, millorant el que sigui possible.

Volem que aquesta nova etapa, amb una ESO a Batea, surti bé, encara que tinguem algunes diferències amb algunes coses crec que tots, nosaltres i vosaltres, volem el mateix: que els xiquets del nostre poble tinguin la millor educació possible.

Per tot això exposat tornem a dir: Sí al SES de Batea. No a la manipulació que intenteu fer. No a moció que no treu cap res i nomès confronta, però... SÍ AL SES!!