dijous, 31 d’octubre de 2013

TANCAMENT JUSTIFICAT?Després de totes les acusacions que s’han fet des de l’equip de govern municipal, avui hem pogut consultar la documentació a l’expedient de l’Ajuntament, per tal de poder contrastar si hi ha motius per a les mesures tan dràstiques preses per l’Alcaldia al decretar la CLAUSURA IMMEDIATA de la Fundació Terra Alta Segle XXI.

Examinada la documentació només puc dir que: NO

Fets:
-         El dia 24 d’octubre l’Alcaldia decideix revisar l’activitat de la Fundació per disposar d’indicis que hi ha irregularitats.
-         El dia 24 el tècnic municipal i de vigilància de l’Ajuntament són enviats a revisar l’activitat de la Fundació.
-         El dia 24 el tècnic municipal redacta un informe on, resumint, s’indica que la Fundació disposa de llicència per activitats de centre de dia i per activitats sociosanitaries, però NO per a l’activitat de rehabilitació.
-         Aquesta manca de llicència és la que “pot suposar una situació de perill per a les persones ja que podria dificultar els protocols de seguretat i plans d’evacuació en cas d’incendi”, també “pot influir de manera negativa en altres aspectes com ara la salubritat o la qualitat de l’assistència prestada en haver d’atendre més usuaris dels inicialment permesos
-         Basant-se en aquestes consideracions el dia 28 l’Alcaldia decreta la suspensió provisional i immediata de l’exercici de l’activitat de rehabilitació i logopèdia, en la modalitat ambulatòria i es comunica a la Fundació.
-         El dia 29 empleats de l’Ajuntament i mossos d’esquadra acudeixen a la Fundació per tal de fer efectiu el tancament.

Reflexions.

-         Tota l’argumentació, irregularitats i il·legalitats que fins ara ha exposat l’equip de govern es tracta d’una llicència municipal incorrecta o inexistent. Això és evidentment la posició de l’equip municipal ja que la Fundació ha presentat al·legacions dient tot el contrari.
-         El fet que els tècnics dictaminin que hi ha greu risc per a les persones i que pugui afectar la salubritat i la qualitat del servei és, al nostre entendre, totalment irreal i tendencions. L’objectiu d’aquest raonament és cobrir-se “legalment” per poder justificar el tancament immediat de la Fundació.
-         L’actitud dels tècnics municipals ens sembla supeditada totalment a la voluntat política de l’equip de govern, i ens reservem el dret de poder demanar explicacions si aquesta actuació es demostra incorrecta o si la Fundació demostra que la llicència és correcta.
-         L’actuació normal de l’Administració en aquests casos hauria d’haver estat: comunicar la possible irregularitat, donar un termini per a al·legacions dels interessats, i resoltes aquestes procedir a les mesures que es creguessin oportunes, però mai al tancament immediat de la Fundació sense la possibilitat de defensa.
-         La manca o error en una llicència administrativa (cas que existís) en cap cas pot portar a una decisió com aquesta.
-         El nostre grup no disposa de la suficient informació per saber si la llicència municipal és o no és correcta; això entenem que ho haurà d’aclarar l’autoritat competent.
-         Totes les actuacions de l’equip de govern només són entenibles dins de la guerra oberta en que Ajuntament i Fundació estan immersos, i que tenen com a conseqüència directa que gent del nostre poble i de la nostra comarca s’hagin quedat (de moment temporalment) sense el servei de rehabilitació i de logopèdia.

És per tot això que considerem del tot desproporcionada la suspensió immediata i temporal del servei de rehabilitació de la Fundació per causar molt més perjudicis que no els danys que “suposadament” pretén evitar.
A més, voler vestir aquesta decisió com a una defensa de la legalitat ens sembla del tot demagògic i serà només més endavant quan puguessim comprovar qui és el que diu la veritat.
També considerem totes aquestes accions greument perjudials per Batea i pels bateans i esperem no haver de lamentar que es puguin haver pres decisions per part de l’Ajuntament que ja no tinguin marxa enrera.  

dilluns, 28 d’octubre de 2013

DRET A DIVIDIR

Resumidament els fets son que a Batea teníem dos centres rehabilitadors, un en un local públic i gestionat per algun dels ens penjants de SAGESSA, i l’altre gestionat per la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI i la gent podia escollir a quin anava dels dos. Es convoca un concurs públic per al servei de rehabilitació a la Terra Alta al que només es presenta la Fundació Segle XXI. Se li adjudica a aquesta, i el CATSALUT decideix que es tancarà el servei que es donava al centre públic ja que ara el donarà tot la Fundació Terra Alta.
A partir d’aquí l’equip municipal de Batea comença una ofensiva en tots els fronts per anar contra aquesta decisió: mitjans de comunicació, reunions amb el poble, accions legals, consultes ciutadanes,...
Quines preguntes ens podem fer:
Quina és la pregunta concreta de la consulta? És: “On vol vostè anar a fer la rehabilitació?
I les respostes? Són:
A)     Al centre públic de l’Ajuntament
B)      Al centre privat
C)      Abstenció.
Fins ara es podia triar on es prestava el servei? Sí. Fins ara era el pacient qui triava a quin dels dos centres volia anar.
I a partir d’ara? Ara està previst que solament es doni a la Fundació Terra Alta Segle XXI.
Que passarà amb el servei de rehabilitació que es feia a l’edifici públic de la Residència d’avis? Està previst que es tanqui aquest servei.
S’ha convocat un concurs públic? SI, la fundació Segle XXI ha guanyat un concurs públic publicat al DOGC número 6369 de data 06/05/2013. Voler anar contra la resolució legal d’un concurs ha d’estar motivat i s’han de tenir alguna prova demostrable que a dia d’avui no se’ns ha presentat.
És el servei de rehabilitació un servei municipal? No, El servei de rehabilitació és un servei comarcal, de tota la Terra Alta, no només de Batea. Es que els veïns de Batea i l’Ajuntament hem de decidir qui i com es presta un servei d’àmbit comarcal? Un servei que no paguem i del que no tenim cap capacitat de gestió?.
El servei es deixarà de fer a Batea? No. El servei es segueix prestant a Batea. L a gent de Batea no haurà de desplaçar-se fora del municipi per rebre el servei.
Quina serà la qualitat del servei?. Des de l’equip de govern s’ha posat molt èmfasi en dir que la qualitat del servei que ofereix la fundació és més baixa que la del centre públic. A dia d’avui no hi ha cap indicador que demostri això. Tant els professionals com l’equipament de la fundació és igual o millor que el del centre públic, i de cap de les maneres entenem l’interès en voler desacreditar la qualitat del servei, que d’altra banda es presta des de fa molts més anys.
Són millors les instal·lacions públiques de l’Ajuntament? És innegable que les instal·lacions són més grans i més noves, però això en cap cas porta implícit un millor servei.
És la Fundació Segle XXI privada? Sí, està constituïda com a fundació de caràcter privat. Aquest tipus de fundacions no tenen beneficis i reinverteixen el superàvit que puguin tenir en les instal·lacions i en els serveis que donen.
És l’empresa que gestiona el centre públic, pública? A mitges. El servei es dóna en un edifici que és públic, l’edifici de la residència d’avis que és municipal, però qui presta el servei és una de les marques del grup SAGESSA (a dia d’avui no sabem molt bé si FASS o GECOHSA). Aquestes s’organitzen com a empreses públiques. Això vol dir que funcionen com a empreses privades en la major part d’aspectes encara que estan dirigides per polítics.
Pagarà ara la gent el servei de rehabilitació? NO. És la Generalitat qui paga per aquest servei, el presti qui el presti el ciutadà no paga res.
S’ha obligat a SAGESSA a no presentar-se al concurs? A data d’avui només podem dir que no. SAGESSA va decidir no anar al concurs, les conjectures i suposicions del perquè no ens pertoca dir-los a nosaltres
A dia d’avui no són creïbles les manifestacions de l’Alcalde de Batea, de suposades pressions i amenaces, i no deixen de ser suposicions i conjectures. Al sistema actual qui acusa és el que ha de presentar les proves i no al revés.
 Perquè en un poble de 2000 habitants tenim doblat un servei com la rehabilitació?. La primera que prestava el servei de rehabilitació a Batea era la Fundació Segle XXI. Perquè es va doblar el servei quan ja existia a Batea va ser una decisió política presa pel tripartit i pel llavors diputat i encara ara alcalde Joaquim Paladella.
Voler explicar els raonaments d’això ens portarien molt temps i polèmica però segurament tenen a veure amb la seva concepció que la Sanitat ha de ser pública. Per al nostre entendre decisions com aquestes han contribuït a l’actual situació de crisi a les administracions públiques.
Qui té la competència per concedir la gestió el servei de rehabilitació? Qui té la competència per donar el Servei, per dir on es presta i qui la dona és la Generalitat de Catalunya a través del CatSalut.
Són certes les acusacions de l’Ajuntament dient que hi ha il·legalitats i irregularitats?
Considerem molt greus totes les acusacions que l’equip de govern ha estès sobre la legalitat del concurs públic i sobre l'honorabilitat dels membres de la Fundació. Segons l’Ajuntament hi ha hagut irregularitats, il·legalitat, comportaments mafiosos,...
Si l’Ajuntament considera que hi ha alguna cosa d’aquestes la nostra opinió és que ha d’agafar la via legal que pertoqui per poder demostrar-ho, serà llavors, si es demostra, quan trobarà el nostre recolzament.
Però a dia d’avui no ens ha demostrar res, paraules, sospites i presumpcions que si no es demostren no hauran fet res més que anar contra l'honorabilitat de gent de Batea.
Quina serà la repercussió de la consulta? És vinculant?. La pregunta sobre la residència tindrà només un caràcter d’enquesta pel que en cap cas es vinculant ni tindrà cap efecte directe.
És legal la consulta? Sí, ja que només es tracta d’una enquesta i això està dintre de les competències municipals.
Quin és dons l’objectiu de la consulta? El que pretén l’Ajuntament es donar cobertura popular i política a totes les accions que està emprenent.
Quina seran les conseqüències si la resposta es favorable al centre públic? L’ajuntament es sentirà recolzat per seguir el camí que ja ha emprés, i ho farà servir per posar més pressió a l’Administració de la Generalitat. És a dir, nomes serà un recolzament “moral” a les seves actuacions.
Quina seran les conseqüències si la resposta es favorable al centre privat? No ho sabem, no se’ns ha respost a aquesta pregunta. L’Ajuntament ja ha començat una batalla contra la Fundació Terra Alta Segle XXI pel que ens estranyaria que això es parés per un resultat desfavorable en la consulta.
Canviarà alguna cosa el resultat de la consulta? Al nostre entendre NO. A dia d’avui l’Ajuntament ja ha iniciat accions administratives per intentar tancar la Fundació Segle XXI pel que el resultat de l’enquesta no és prioritari per ells. Quin sentit té una consulta quan ja tens decidit com has d’actuar?
És aquesta consulta comparable amb “El dret a decidir” que demana Catalunya? La nostra opinió és que NO. Les comparacions fetes entre aquesta consulta i la que promouen alguns partits i associacions sobre el dret a decidir de Catalunya són del tot desafortunades i oportunistes.
Es fomenta el dret a decidir a Batea?. A Batea és la primera vegada que es munta una consulta amb aquestes característiques. S’havia fet una consulta sobre les festes majors però estructurada de forma diferent. Temes que han portat i porten polèmica, com per exemple les guarderies, la sala de vetlles, la piscina coberta o altres mai han estat consultats per aquesta via. Fins a dia d’avui el dret a decidir dels bateans es basava en les eleccions municipals, encara que vist l’interès del consistori pel “dret a decidir” a partir d’ara tota la gent podrem exigir més participació en qualsevol temàtica que pugui interessar mínimament a la gent de Batea.
Hi ha enemistat entre els membres de la Fundació Segle XXI i almenys entre alguns membres de la corporació? Ens atrevim a dir que si. Sinó no s’entenen els qualificatius despectius que l’Ajuntament utilitza (mafiosos, corruptes,...) i el record constant a fets ocorreguts històricament entre les dos entitats (Creu Roja Batea, guarderia Creu Roja, creació Fundació privada,...). Considerem que hi ha una historia de desacords mutus que influeixen en com s’estan desenvolupant les coses.
Quin és el vot que defensem? Des de CIU no podem recomanar cap dels vots per considerar aquesta consulta del tot innecessària, que intenta manipular, no clara amb els objectius i sense cap perspectiva que el resultat, sigui quin sigui, pugui aportar res a Batea.
Per a que ens pregunten on volem anar quan les accions del consistori van encaminades a intentar TANCAR la fundació?
Respectant el dret que pot tenir qualsevol persona per discrepar de qualsevol tema, trobem del tot desmesurat el desenvolupament de les coses, i al nostre entendre només estan provocant un estat de crispació entre bateans a la que l’Ajuntament està contribuint de forma totalment innecessària.

Hem intentat aportar la nostra visió del tema responent moltes de les preguntes que podíeu tenir. Estem oberts a sentir, debatre i respondre més qüestions i preguntes que ens pugueu plantejar.