dimarts, 21 de juny de 2011

PLE 20/06/2011

1- Reversió terreny i local Av. Terra Alta 62 (Creu Roja) a favor de l'Ajuntament (Els terrenys passen a ser de l'Ajuntament). Aprovat per unanimitat.

2- Conveni col·laboració entre Creu Roja i Ajuntament. 4000 Euros durant 2 anys. És una espècies de contraprestació per la reversió dels terrenys del punts anterior. Aprovat per unanimitat.

3- Projecte activitat llar infants. Ara tindrem 2 guarderies municipals, la del c. Major i la que era fins ara de la Creu Roja. S'ha de fer un projecte nou per a poder-la legalitzar. S'aprova amb l'abstenció de CIU. Considerem això un "pedaç" per sol·lucionar una mala gestió en la política de guarderies. Al seu dia CIU ja va dir que l'actual guarderia no es feia al lloc correcte ni amb les condicions adequades. Tot i això admetem que s'ha de fer alguna cosa per donar servei als xiquets. No se'ns aclaren les qüestions de si aquesta guarderia serà provisional o no, o qüestions dels serveis que tindrà, ja que consideren que es tractarà més endavant.

4-Aprovació definitiva projecte instal-lació gespa camp de futbol. S'aprova amb l'abstenció de CIU.

5- Resol-lució al-legacions presentades al projecte gespa del camp de futbol. Són al-legacions de caràcter tècnic que presenten diverses empreses. S'aproven per unanimitat.

6- Modificació preus entrades piscina 1 dia. General de 5€ passa a 3€. Infantil de 3€ passa a 2€. S'aprova per unanimitat. La rebaixa d'aquestes entrades ja l'haviem proposat CIU en l'anterior legislatura i llavors es va desestimar.

7- Moció del grup UPTA-PM en relació al conveni de Residència per a la gent gran de Batea. Moció per demanar al govern de la Generalitat i grups polítics la posada en funcionament de la residència. S'aprova amb l'abstenció de CIU.
CIU considerà que s'ha canviat la dinàmica de funcionament. Durant la legislatura anterior no es va fer ni una sola moció per demanar res a la Generalitat. Ara, tot i admetre que estem dintre dels plaços raonables de resposta i que ningú ha posat cap problema pel moment ja es comencen amb les mocions de caràcter polític.
Oferim l'ajuda en aquest tema a l'Ajuntament, per a possibles intercessions davant l'Admistració, considerant això com a la primera acció a realitzar i no una moció. L'alcalde accepta aquesta via i ens comprometem a demar una reunió amb el conseller de Sanitat per a tractar aquest tema.