dimarts, 20 de març de 2012

PLE EXTRAORDINARI 15-03-12

1- Desestimació de la petició de CASSA en la que s’insta a l’Ajuntament de Batea a la tramitació d’un expedient de liquidació del contracte de concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable al municipi de Batea formalitzat el 25 de febrer de 2002.

S’explica que l’empresa CASSA ha sol•licitat NO CONTINUAR amb el servei d’aigua a Batea al•legant que no li surt rentable econòmicament, però que segons el contracte firmat el 2002, si no es volia continuar amb el servei, s’havia de comunicar 1 any abans. Com això no s’ha fet així, tot al contrari, CASSA havia demanat fa poc una revisió de preus, l’ajuntament considera prorrogat el contracte durant 5 anys més.

Segons explica l’Alcalde, tot és una qüestió d’interessos, en la que CASSA busca que s’apugin els preus del servei d’aigua i l’ajuntament, no torbant-ho justificat, no accepta. La posició de l’ajuntament és de fer complir el contracte signat el seu dia.

El regidor de CIU pregunta si l’ajuntament sabia alguna cosa amb anterioritat ja que tot ha estat molt ràpid i si s’ha plantejat la possibilitat de trobar un terme mig entre les dos posicions: sense perjudicar l’ajuntament, fer una prorroga de 1 o 2 anys, i no de 5, ja que fer continuar una empresa a disgust durant 5 anys és molt temps, i això pot acabar perjudicat els usuaris del servei d’aigües.

L’Alcalde li contesta que no sabien res, que la seva posició és fer complir el contracte signat al seu dia i que no continuar seria lesiu pels interessos de l'Ajuntament. També que el pròxim dia quan hi hagi la televisió al Ple tornarà a tractar el punt perquè la gent ha de saber que passa.

S’aprova desestimar la petició de liquidació del contracte amb el vot a favor d’UPTA i 100% i l’abstenció de CIU.

En aquest moment l’Alcalde qualifica com a “lamentable” l’abstenció del regidor de CIU i li critica el seu vot.

El regidor de CIU acusa l’Alcalde de manipular les seves paraules i d'interpretar-les al seu gust. S’ha abastés perquè volia saber amb més profunditat la posició de l’empresa per a saber quin era el problema exactament i tindre les dos versions dels fets.

Seguidament es celebra un altre ple extraordinari per tractar un únic punt:

1- S'acorda per unanimitat l'adhesió de l'Ajuntament al Pla d'Assistència Financera local.

La Diputació i la Generalitat han signat un conveni pel qual la Diputació avançarà als municipis diners d'algunes partides que la Generalitat deu als municipis, quedant-se la Diputació com a garantia el dret de cobrament d'aquests deutes.
L'import acollit a aquest Pla per part de l'Ajuntament de Batea és de 75.804'76 Euros.
Els 3 grups a l'Ajuntament coincideixen en que és beneficiós rebre diners que se'ns deuen, però que la fórmula trobada d'anar passant crèdits entre administracions (Generalitat-Diputació) és dolenta a llarg termini.