divendres, 10 de gener de 2014

PLE ORDINARI 30-12-2013

El Ple ordinari celebrat el passat dia 30 de desembre va ser un ple llarg, massa llarg, més de 4 hores de ple i això que sen’s van limitar algunes de les intervencions de l’oposició. Hem entrat en una dinàmica on els plens s’encallen en alguns punts per les discussions i on, al meu parer, l’alcaldia s’allarga i es repeteix massa.

Els temes que es van aprovar per unanimitat van ser:
-         Aprovar el període de cobrament en voluntària de les taxes i els preus públics per al 2014.
-         Aprovar la delegació del servei de recollida i tractament dels residus municipals al Consell Comarcal de la Terra Alta. Degut al cost econòmic excessiu, tots els pobles de la comarca van acordar sortir del Consorci de residus de la Ribera d’Ebre i fer un concurs per a que una empresa presti aquest servei abaratint el cost.
-         Aprovar una moció per l’aturada definitiva i desmantellament del projecte Castor.
-         Autoritzar a Bodegues Torres a utilitzar la paraula “Batea” en una marca comercial, concretament “Rebels de Batea”.
-         Aprovar deixar sense efecte una resolució per a resoldre el contracte de l’obra dels vestidors del camp de futbol, ja que l’empresa finalment s’ha compromès a acabar l’obra i compensar el retard.

L’oposició no va estar d’acord en la declaració d’inseguretat de la parcel·la del polígon on s’acumula la biomassa. Es va qüestionar la forma de fer ja que es fa responsable al propietari de la retirada i acondicionament del terreny quan la problemàtica està entre Ajuntament i l’empresa que recollia la biomassa, Maderas Soler.
El grup de 100% va criticar tot el procés dut a terme en el projecte de la biomassa. Des de CIU esperem a valorar aquest fet quan es presentin els números finals.

El grup de 100% va presentar un projecte per crear una guarderia amb més places i millor condicionada al local de l’antiga guarderia de la Creu Roja. Aconseguint d’aquesta forma que no es necessitin (com ha passat) dues guarderies, amb el conseqüent estalvi econòmic davant d’aquesta més que possible eventualitat. El projecte està valorat en 120.000 €.
El grup del govern municipal va rebutjar el projecte per manca de finançament.
Des de CIU ens vam abstenir, considerant que és un bon projecte però que no el considerem prioritari en aquests moments. Considerem que l’error de base va ser fer la guarderia actual, i això ja és difícil de solucionar.

Però evidentment el punt que es va allargar més va ser el punt relacionat amb el tancament de la rehabilitació a la Fundació. El Ple va aprovar, amb el vot en contra de CIU i 100%, una serie de resolucions relatives al cessament de l’activitat de rehabilitació i logopèdia de la Fundació i sol·licitar als jutjats del Contencios-Administratiu l’autortització d’accés per procedir al tancament d’aquesta activitat.

L’equip de govern reiterà la seva decicissió del tancament basat en la “legalitat”. Segons l’equip de govern la Fundació no disposa de la llicència municipal adequada per donar aquest servei, i, encara més, és impossible que la obtinguin perquè el local de la Fundació no compleix, ni pot complir, els requisits tècnics per donar-lo.
A partir d’aquí criticà fortament l’actitut de la Fundació de no tancar tot i tenir una resolució municipal que obliga a fer-ho i defensà que la manera de fer complir aquesta resolució passa per demanar autorització judicial.
També criticà fortament l’actuació de la Generalitat permetent l’obertura de la Fundació, al·ludint a interessos ocults per part de la Generalitat per afavorir la Fundació.
També va criticar detalladament unes manifestacions del Delegat de Salut a les Terres de L’Ebre on aquest exposava el punt de vista de la Generalitat recolzant a la Fundació.

Des de CIU Batea mantenim la nostra oposició frontal a l’actuació duta a terme per l’Ajuntament. Seguim pensant que la manera d’actuar està determinada per l’enemistat manifesta que hi ha entre Fundació i Ajuntament, que no hi ha risc de seguretat i salut i seguim sense entendre com es pot afectar i perjudicar un servei públic i als seus pacients d’una forma tan manifesta.

Al nostre entendre hi ha un enfrenament a 3 bandes: Ajuntament-Fundació-Generalitat, on cadascuna ha presentat els seus arguments legals. El tema ha passat a mans judicials ja que la Fundació ha presentat dos demandes contra el tancament i una QUERELLA CRIMINAL contra l’Alcalde, Joaquim Paladella i els tècnics Iñaqui Kopobi i Enric Roig per prevaricació, falsificació documental i altres punts.
Està així clar que la decisió última de qui té la raó la donarà un jutge, pel que des de CIU vam fer la PROPOSTA d’aturar les mesures preses contra la Fundació fins que no es resolgui via judicial, cosa que l’equip de govern va rebutjar.

També seguim manifestat que la pretesa “voluntad de diàleg” que repeteix l’Ajuntament no és més que una voluntat d’imposar la seva idea i la seva solució. Una voluntat de diàleg no es mostra TANCANT.

Vam seguir manifestat la idea de que si el jutge dictamina que l’Ajuntament ha actuat malament siguin els regidors que hagin recolzat el tancament  els qui hagin de pagar els possibles costos, així com demanar la dimissió de l'Alcalde per tal i com s'està actuant amb aquest tema.

També seguim reiterant la diferència entre actuacions: l’Ajuntament fa tot el que pot i més per adaptar les seves instal·lacions a la normativa i en canvi, a la Fundació, se li posen totes les dificultats possibles i més: risc de seguretat i salut, portes, capacitats, llicències, incompatibilitat d’activitats,…

Una frase pronunciada per l’alcalde resumeix clarament el tema: “La Fundació no té la llicència municipal, ni la tindrà mai, perquè és impossible que compleixi els requisits. En canvi les instal·lacions de l’Ajuntament compleixen totes la normativa corresponent, i si no la compleixen, la compliran perquè farem el possible per adaptar-les al legal”.

Davant d’això no ens queda altra que esperar a que el jutge resolgui i s’acabi d’una vegada la crispació creada a Batea per aquest tema.