dimecres, 11 de desembre de 2013

REOBERTURA DE LA REHABILITACIÓ A LA FUNDACIÓ

Us trascribim la nota de premsa de la Delegació del Govern a les Terres de L'Ebre en la que autoritza la reobertura de la rehabilitació de la Fundació.

Els esdeveniments és succeeixen i ara la Fundació està oberta i donant tots els serveis. Entenem que això és una desacreditació de la posició de l'Ajuntament, que en cap cas ha canviat la seva postura sobre el tancament.

Ens alegrem pels usuaris que podran seguir en normalitat la rehabilitació i la logopèdia, però entenem que el tema no està resolt definitivament, pel que esperem noves actuacions de les parts implicades.
 


NOTA DE PREMSA

Salut comunica la reobertura dels serveis de rehabilitació ambulatòria a la Terra Alta
El Departament de Salut de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre comunica la reobertura dels serveis de rehabilitació física i de logopèdia en la modalitat ambulatòria a la Terra Alta, prestat per la Fundació Privada Terra Alta S. XXI de Batea, d’acord amb el contracte signat amb el Servei Català de la Salut (CatSalut).
Malgrat les afirmacions aparegudes en diferents mitjans de comunicació, en què qüestionaven els diferents aspectes d’aquest contracte, el Departament de Salut garanteix la idoneïtat de les instal·lacions, la qualitat del servei i la legalitat del procediment contractual, que ha estat posat de manifest mitjançant les corresponents mesures de control i seguiment del contracte, a través de les inspeccions realitzades per l’autoritat sanitària (Departament de Salut).
CatSalut considera que és una bona notícia per als ciutadans de la Terra Alta, alhora que lamenta les incomoditats que hagin pogut suposar per als usuaris d’aquest servei que, en tot cas, són alienes a la voluntat del proveïdor sanitari, la Fundació Privada Terra Alta S. XXI, i del mateix Departament de Salut.

10 de desembre de 2013

Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre
C. de Montcada, 23 (Palau Abària)
43500 Tortosa
Tel. 977 441 234
Fax 977 510 530

El grup de CIU demana la dimissió de l'Alcalde de BateaEl grup de CIU a l’Ajuntament de Batea ha demanat, en el Ple extraordinari celebrat el pasta dia 30 de novembre, la dimissió de l’Alcalde de Batea, Joaquim Paladella, com a responsable polític de les actuacions preses pel tancament de la rehabilitació de la Fundació Terra Alta Segle XXI.

En un ple llarg, tens a moments, i amb molt de públic, el nostre grup va demanar la dimissió de l’Alcalde per haver actuat amb motivacions polítiques i sense defensar el bé dels bateans i dels pacients del centre de rehabilitació.

En l’exposició de l’equip de govern es va mantenir que l’Ajuntament ha actuat seguint la llei, que la Fundació no disposa de la llicència pertinent i de que les instal·lacions no compleixen els requisits per poder donar el servei.
A més l’equip de govern va proposar com a solució que la Fundació presti el servei en les instal·lacions de la residència i que contracti al personal que treballava a la rehabilitació que es feia al edifici de la residència.

Aquí us resumim els punts que el nostre grup va exposar:

-         L’Ajuntament interpreta de manera restrictiva la llei per tal de poder justificar el tancament. Un Ajuntament ha de buscar la forma d’ajudar les entitats del poble. No és tracta de interpretar restrictivament una serie de lleis i reglaments per a forçar un tancament, hauria de ser exactament el contrari, buscar la norma que justifiqui el manteniment d’un servei.
-         No s’enten que es culpi a la Generalitat de tot el problema, acusant-la d’haver contractat il·legalment, ja que la Fundació ha guanyat diversos concursos, amb CIU al govern, però també amb el tripartit (amb l’alcalde de Diputat), pel que no resulta lògic culpar als demés quan un mateix ha actuat de la mateixa manera.
-         Des de un bon principi l’Ajuntament no ha fet més que pressionar a la Generalitat i a la Fundació pera aconseguir el seu objectiu: fer la rehabilitació a la residència. S’han fet reunions al poble, articles de premsa, entrevistes a la televisió, plantejat consultes ciutadanes i ara el tancament cautelar i definitiu.  Per això és evident que la voluntat de diàleg de l’Ajuntament va només en un sentit, i és imposar la seva solució.
-         El tancament cautelar és va fer precipitadament i sense cap motiu que ho justifiques.   Els motius de risc per a les persones, insalubritat i disminució de la qualitat del servei són totalment irreals i tendenciosos i només busquen la cobertura legal per tal de justificar el tancament.    Aquesta mesura és completament desmesurada i causa molts més perjudicis que no els danys que “suposadament” pretén evitar.
-         Si l’Ajunatmanet considerava que hi havia algun problema o irregularitat podia actuar amb una actitud diferent, sol·licitant i exigint el que creies oportú, però mai tancant des d’un bon principi.
-         No s’han tingut en consideració els informes de Salut, considerant-los equivocats i no vàlids.
-         Totes les conseqüències que s’han provocat seran dolentes per al poble:  
                         *  Dispendi de recursos humans i materials de l’Ajuntament.
            * Enfrentament judicial a la vista. Si derivat d'aquest conflicte l'Ajuntament és declarat responsable el nostre grup va demanar que no fos l'Ajuntament qui és fes càrrec dels costos sinó els regidors que van recolsar el tancament.
            * Enferntament amb la Fundació i crispació de molts usuaris i treballadors.
            * Afectació a un servei públic. Hi ha pacients que s’han quedat sense el servei.
- Tot aquest afer no es pot entendre sense recordar la història de desencontres que hi ha hagut entre Fundació i Ajuntament durant tots aquests anys.

Es per tot això que el nostre grup considera que l'Alcalde ha deixat de ser l'Alcalde de tots els bateans i ara ja només ho és d'una part, pel que li hem demanat la SEVA DIMISSIÓ.