dimarts, 20 de novembre de 2012

PLE 21-11-2012

1 – S’aproven les ordenances fiscals per a l’any 2013.


Ordenances que NO sofreixen variació: Curset natació, publicitat a la radio, llar d’infants, ús ordinadors a la biblioteca, venda del llibre Batalla de l’Ebre, Policia i Bon Govern a demés de ICIO (Impost Instal•lacions Construccions i Obres) i l’IAE.

Ordenances que s’apugen SEGONS l’IPC: atorgament llicències urbanístiques, obertura establiments, cementiri, clavegueram, servei lluita anti-ràbica, connexió de gas, subministrament aigua potable, ocupació via pública, ocupació terrenys d’ús públic, ocupació del domini públic, entrada vehicles a través de voreres, desguàs de canals a la via pública, servei de bàscula pública, portes que obren a l’exterior, arrossegament i rodatge de vehicles no gravats per l’IVTM, ocupació de terrenys públics per terrasses.

Ordenances amb altres variacions:

-Taxa per l’expedició de documents administratius.

-Taxa escombraries. Puja un 3%

-Taxa pregons. S’estableixen algunes exempcions a entitats.

-Taxa piscines, utilització pavelló i gimnàs. Pugen segons l’IPC però si estableix la bonificació del carnet Viu Batea (Punt 3 ordre del dia).

-Taxa alberg. S’estableix un preu especial per als peregrins del camí de Sant Jaume.

-Cursa Motocross. S’estableix el preu en 5 €.

-Cine. 5 €, amb possibilitat del carnet viu Batea.
-Impost Bens immobles urbans 0.52 Pujada 13%

-Impost Bens Immobles rústics 1.01 Pujada 25%
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Pujada 15% en les diferents tarifes.Des de Alcaldia s’exposen una sèrie de gràfics on es compara la càrrega impositiva de Batea amb la d’altres pobles fent costar que la majoria de taxes i d’impostos no es toquen o es pugen només amb l’IPC, i que la càrrega impositiva segueix sent una de les més baixes de pobles similars.

Respecte als impostos que pugen s’explica que a pesar d’estar bé econòmicament la Generalitat no paga els deutes que té i per tant s’ha decidit pujar alguns impostos per poder seguir prestant una sèrie de serveis que des de l’Ajuntament s’ha decidit conservar i fins i tot potenciar.

La pujada de l’IBI rústic es destinarà a millora de camins.

El grup de 100% vota a favor de totes les ordenances a excepció de la taxa per les terrasses i la taxa de la guarderia ja que ells proposen uns canvis que no s’accepten.

El grup de CIU troba les pujades d’impostos segons IPC correctes però no comparteix el criteri de pujar tant l’IBI rústic, urbà i l’impost de vehicles. Considerà que un Ajuntament que presumeix de uns comptes sanejats no hauria de pujar aquests impostos amb un import tan elevat. Tot i que no som dels més cars hi ha pobles en que són més baixos. La pujada de l’IBI urbà suposen que el poble pagarà aproximadament 30.000 € més i això són diners.2- S’aprova per unanimitat l’Ordenança reguladora de la taxa per la utilització de les instal•lacions esportives municipals, “Camp de futbol”.

Es crea una taxa per la utilització del camp de futbol de 5€ en horari diürn i 8€ en horari nocturn. Estaran exempts clubs esportius, centres escolars i associacions varies .

La utilització del camp de futbol també entra en els serveis del carnet viu Batea (punt 3) pel que s’espera que no sigui molt utilitzada.3- S’aprova per unanimitat l’ordenança reguladora del programa “Viu Batea” i del carnet viu Batea.

Es pretén crear un carnet personal per a que es puguin utilitzar diversos serveis de Batea, amb l’únic requisit d’estar empadronat a Batea i de no tenir deutes amb l’Ajuntament. Es començarà a aplicar a principis d’any i només es podrà treure els 3 primers mesos de l’any.

El preu del carnet son 25 € per any i inclou:

- Utilització del pavelló poliesportiu.

- Accés al cine.

- Accés a les piscines.

- Accés a internet des de la biblioteca.

- Accés a les instal•lacions del camp de futbol.

- Altres activitats, escoles o tallers que es vulguin incloure.

D’aquesta forma es pretén una major utilització de les instal•lacions municipals i que tothom les pugui pagar. S’han fet uns càlculs de que es podrien treure uns 900 carnets i amb aquests números calculen que podrien cobrir els costos del servei.

Des de CIU es troba la idea bona en general encara que es proposen diverses coses:

- Aquest carnet suposa un canvi de model a Batea. Fins ara l’equip de govern utilitzava com a premissa el que els serveis s’autofinancessin, almenys en gran mesura. Ara s’abandona aquesta política i es fomenta la utilització dels serveis.

- Es troba massa barat el preu del carnet. Per una part s’apugen molt les contribucions i per l’altra aquests serveis baixen de preu.

- Hi haurà una tipologia d’usuaris que sortiran molt beneficiats, per exemple els usuaris del gimnàs, que pagaran ara molt menys.

- Es proposa un altre carnet per a no empadronats amb un preu molt més alt.

- Es dubta que es puguin cobrir tots els costos de les instal•lacions afectades per aquests serveis. (22.000€ del cine, 15.000€ de les piscines, 15.000€ del pavelló, 12.000€ del personal del pavelló).

Tot i aquestes qüestions es fa confiança en aquest punt a l’equip de govern ja que en propers anys s’avaluarà amb xifres més exactes com ha anat.4- S’aproven les bases reguladores de la convocatòria pública de concessió de subvenció a entitats i propietaris del terme municipal de Batea per la neteja de bosc. Amb els vots a favor d’UPTA, 100% i l’abstenció de CIU.

Aquesta és la subvenció a la que es va comprometre a pagar l’equip municipal ja que a la gent que va deixar els boscos per a la biomassa se’ls va prometre que tindrien subvenció i ja que des de la generalitat no s’ha donat es fa des de l’Ajuntament.

Consisteix en una partida de 21.249´82€ a repartir entre els propietaris que ho demanin i que demostrin que les seves finques s’han acollit a la neteja forestal de la biomassa. La quantitat màxima per hectàrea serà de 100€

Des de 100% es reclama que els comptes de la biomassa es presentin per a poder veure si dona beneficis o pèrdues.

Des de CIU es comenten algunes incongruències en el redactat.


5- El punt cinquè es retira de l’ordre del dia.6- S’aprova per unanimitat l’addenda per la qual es modifica el conveni de col•laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania (Ara Departament de Benestar Social i Família) i l’Ajuntament de Batea per la construcció i equipament de la residència per a persones grans al municipi de Batea.

Per a poder obrir la residència es va arribar a un acord entre Ajuntament, Departament i SAGESA pel qual es retrataven els pagaments anuals que la Generalitat ha de fer a SAGESA i que passen per l’Ajuntament.

Fins ara la Generalitat tenia que pagar 397.121.25€ cada any, del 2010 al 2019.

Ara queda així:

2010 i 2011: 397.121.25€

2012, 2013 i 2014: 100.000€

2015, 2016, 2017, 2018 i 2019: 397.121´25€

2020, 2021 i 2022: 297.121´25€

És a dir els diners que es deixen de pagar els anys 2012, 2013 i 2014 s’allarguen per la cua.